GoPlenum

Hjelpe

Klikk på kategoriene nedenfor for instruksjoner.

Kom i gang sms

Før møtet vil du motta en SMS med registreringsinformasjon og lenker til møtet.

Registrere deg

Når du registrerer deg for møtet, må du fylle ut registreringskoden og det oppgitte telefonnummeret.

Du vil da kunne velge ditt eget passord for kontoen din.

Navigere Saksliste

I sakslisten kan du velge mellom saker og undersaker for å lese og fremme forslag, samt be om ordet.

Opprop

Når det er tid for opprop, dukker det opp en dialog der du må oppgi en kode som vises under møtet

Fremme forslag til saker

For å fremme forslag til en sak skriver du endringsforslaget i tekstboksen og lagrer.

Fremme forslag i personvalg

For å fremme forslag til et personvalg fyller du ut skjemaet. Du kan velge fra listen over møtedeltakere eller selv foreslå et navn. Kjønn må alltid angis.

Be om ordet

For å be om ordet går du inn på en sak, velger Be om ordet, og lagrer. Da er du på talerlisten og får ordet når det er din tur. For å tegne deg til replikk eller til orden brukes delegatskiltet.

Votering i sak 1/2

Når en votering er startet må du stemme før du kan bruke andre funksjoner i appen.

Delegater har stemmeplikt i alle voteringer.

I en sak kan du enten stemme for/mot eller alternativt.

Votering i sak 2/2

Når en votering er startet må du stemme før du kan bruke andre funksjoner i appen.

Delegater har stemmeplikt i alle voteringer.

I en sak kan du enten stemme for/mot eller alternativt.

Votering i personvalg

Når en votering er startet må du stemme før du kan bruke andre funksjoner i appen.

Delegater har stemmeplikt i alle voteringer.

I et personvalg velger du mellom de foreslåtte personene og sender inn stemmen når du har tilstrekkelig antall kandidater på stemmeseddelen. Dersom det finnes spesielle krav for valget (for eksempel at hver stemmeseddel må ha minst to kvinner og to menn) kan du ikke sende inn stemmeseddelen før kravene er oppfylt.

Navigere Mine forslag

I Mine forslag kan du lese alle forslag du har fremmet, og se hvilke saker du er på talerlisten for. Du kan også fremme forslag og be om ordet herfra.